ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΥΡΓΩΝ
Δ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ - Δ. Δ. ΠΥΡΓΩΝ
Τηλ : 2463091685 Fax: 2463091269
e-mail : info@aspyrgon.gr
Πληροφορίες : Σιδηρόπουλος Αλεξ. Γεώργιος

 


                        Αγροτικός Συνεταιρισμός  Πύργων


Ιστορικό


Την περίοδο του 1930, με την δημιουργία των συνεταιρισμών στην Ελλάδα είχε συσταθεί και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πύργων.

Τη δεκαετία του 1950 ο Αγροτικός Συνεταιρισμός κατασκευάζει το πρώτο τυροκομείο της περιοχής.

Το 1979 μετονομάζεται σε <<Αγροτικό Πιστωτικό Συνεταιρισμό>>.

Το 1982 μετονομάζεται σε Σ.Ε.Π.Ο.Π. (Συνεταιρισμός Επεξεργασίας Πωλήσεως Οπωροκηπευτικών Προϊόντων) και αρχίζει μια δυναμική πορεία ανάπτυξης σε όλους τους τομείς.

Η μηλοκαλλιέργεια που είναι κυρίως παραδοσιακή δεν υπερβαίνει τα 1.200 στρέμματα. Το 1984 ξεκινά την πρώτη του αξιόλογη υποδομή κατασκευάζοντας το πρώτο του ψυγείο δυναμικότητας 40.000 κλουβών ή 760.000 κιλών καλύπτοντας σε ένα σημαντικό βαθμό τις ανάγκες των συνεταίρων. Ταυτόχρονα εξυπηρετεί τους συνεταίρους σε εργαλεία συγκέντρωσης και τυποποίησης που για τον παραγωγό είναι σημαντική οικονομική ανακούφιση.

Οργανώνει ημερίδες ενημέρωσης για τα προγράμματα της Ε. Ε. που προκύπτουν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να προχωρήσουν οι συνέταιροι σε τεράστιες επενδύσεις, που απέφεραν, βελτίωση της παραγωγής τους και επαγγελματοποίηση της μηλοκαλλιέργειας. Σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα τα 1.200 στρέμματα μηλοκαλλιέργειας γίνονται σήμερα 5.500 περίπου.

Το 1999 κατασκευάζει ο Συνεταιρισμός το νέο υπερσύγχρονο ψυγείο 7 θαλάμων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας συνολικής χωρητικότητας 70.000 κλουβών ή 1.500.000 κιλών μέσω του κανονισμού 866/97 της Ε.Ε. Η συνολική επένδυση έφτασε τα 557 εκατομμύρια δραχμές. Μέσω αυτής της επένδυσης δημιουργήθηκαν επιπλέον στον χώρο, κτήρια γραφείων, αγοράστηκαν τέσσερα ανυψωτικά μηχανήματα. Επιπλέον έγινε αγορά  διαλογητηρίου δυναμικότητας 8 τόνων την ώρα.    

Ο Συνεταιρισμός δραστηριοποιείται στη διάθεση λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων στα μέλη του. Συγκεντρώνει και εμπορεύεται ένα μικρό μέρος της παραγωγής των μελών του. Παρέχει δε στα μέλη του τεχνική στήριξη και υπηρεσίες συμβουλών, των γεωπόνων που απασχολεί.

Μέσω του διαλογητηρίου αναλαμβάνει την διαλογή και  την συσκευασία του μήλου, είτε για λογαριασμό των παραγωγών μελών του, είτε για λογαριασμό εμπόρων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Από το 2000 ο Συνεταιρισμός έχει οργανωθεί και σαν Ομάδα Παραγωγών αναγνωρισμένη από την Ε.Ε. Στην Ομάδα   Παραγωγών συμμετέχουν το σύνολο των μελών του Συνεταιρισμού.    

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός σήμερα αποτελείται από 209 μέλη.

Από το 2002 και μετά, μέσω του συνεταιρισμού εντάχθηκαν περίπου 1750 στρέμματα μήλου  και από το 2009 περίπου 120 στέμματα κεράσι, σε καθεστώς ολοκληρωμένης διαχείρισης και ο συνεταιρισμός σήμερα είναι πιστοποιημένος με το AGRO 2,1 και 2,2 και GlobalGap.

Η γεωργική εκμετάλλευση της περιοχής έχει την τυπική διάρθρωση των δενδροκομικών εκμεταλλεύσεων. Ο τύπος αυτός της εκμετάλλευσης παράγει το μεγαλύτερο μέρος του οικονομικού αποτελέσματός  της από την δενδροκαλλιέργεια. Ο συγκεκριμένος τύπος εκμετάλλευσης στο σχέδιο παραγωγής, εκτός από τα δένδρα, που καταλαμβάνουν το 45% έως το 50% της καλλιεργούμενης έκτασης, περιλαμβάνει, σιτηρά (κυρίως σιτάρι σκληρό) που καταλαμβάνουν το 45% έως το 50%  και διάφορα άλλα που το ποσοστό δεν ξεπερνά το 5%.  

 
Σιδηρόπουλος Αλεξ. Γεώργιος                                                       

Γεωπόνος Α.Σ. Πύργων

ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ - ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΥΡΓΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Α.Σ. ΠΥΡΓΩΝ

ΨΥΓΕΙΟ - ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ

 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΥΡΓΩΝ

Δ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ - Δ. Δ. ΠΥΡΓΩΝ

Τηλ : 2463091685 Fax: 2463091269

          e-mail : info@aspyrgon.gr

Πληροφορίες : Σιδηρόπουλος Αλεξ. Γεώργιος

 

www.aspyrgon.gr