Εκδότης - Διευθυντής: Γιάννης Ευτυχίδης

τηλ: 2310-844947
κιν: 6976-883298
fax: 2310-844947
email: ieftichidis@gmail.com